Medierea

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Dreptul intern PDF (476 Kb) it


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Italija

Mirenje


*obvezan unos

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Având în vedere, în mod special, informaţiile solicitate în conformitate cu dispoziţiile articolului 6 alineatul (3) din Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008, se precizează că, în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Decretul-lege nr. 28/2010, în ceea ce priveşte litigiile transfrontaliere prevăzute la articolul 2 din directiva sus-menţionată, acordul scris este aprobat de către preşedintele instanţei judecătoreşti din raza teritorială în care acest acord trebuie executat.

Ultima actualizare: 11/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici