Bemiddeling/mediation

Nationale Wetgeving PDF (1648 Kb) hu


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Mađarska

Mirenje


*obvezan unos

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Partijen kunnen de inhoud van hun uit mediation/bemiddeling voortvloeiende overeenkomst uitvoerbaar maken. Zij kunnen de rechter of een notaris (közjegyző) verzoeken om de overeenkomst respectievelijk door een uitspraak te bekrachtigen of in een authentieke akte op te nemen (közokirat), die vervolgens uitvoerbaar is.

Laatste update: 27/03/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici