Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Mirenje

Sadržaj omogućio