Bemiddeling/mediation

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Mirenje


*obvezan unos

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De rechterlijke instanties die bevoegd zijn om een via bemiddeling/mediation bereikte overeenkomst uitvoerbaar te verklaren, zijn die welke ratione materiae bevoegd zijn om kennis te nemen van het betrokken geschil.

In hun hoedanigheid van bemiddelaar/mediator kunnen notarissen via bemiddeling/mediation bereikte overeenkomsten uitvoerbaar verklaren wanneer zij de voor hen verleden akte hebben ontvangen en daarop de formule van tenuitvoerlegging hebben aangebracht.

Laatste update: 27/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici