Medierea

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Mirenje


*obvezan unos

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Instanţa competentă

Acordul la care se face referire în acest capitol poate dobândi caracter executoriu la instanţa districtuală în circumscripţia căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa permanentă una dintre părţi. În cazul în care niciuna dintre părţi nu are domiciliul sau reşedinţa permanentă în Finlanda, instanţa competentă este instanţa districtuală din Helsinki. Informaţii despre instanţele districtuale competente sunt disponibile în format electronic pe site-ul http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, administrat de către Ministerul Justiţiei.

Ultima actualizare: 23/12/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici