Bemiddeling/mediation

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Mirenje


*obvezan unos

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Bevoegde rechterlijke instantie

De in dit hoofdstuk bedoelde schikking kan uitvoerbaar worden gemaakt in de districtsrechtbank van het rechtsgebied waar een partij bij de schikking haar woonplaats of vaste verblijfplaats heeft. Als geen van de partijen haar woonplaats of vaste verbijfplaats in Finland heeft, is de districtsrechtbank van Helsinki bevoegd. Informatie over de bevoegde districtsrechtbanken is elektronisch beschikbaar op http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, een door het ministerie van Justitie beheerde website.

Laatste update: 08/03/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici