Mirenje

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Direktiva o mirenju 2008/52/EZ prenesena je u estonsko pravo Zakonom o mirenju.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Estonija

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Zahtjev za proglašenje izvršivosti sadržaja pisanog sporazuma nakon završetka postupka mirenja podnosi se okružnom sudu u čijoj je nadležnosti proveden postupak mirenja. U nekim slučajevima javni bilježnik može potvrditi sporazum kojim je okončan postupak mirenja, čime on postaje izvršiv. Podaci za kontakt dostupni su na poveznici Pronađi javnog bilježnika.

Ako su stranke u sporu koji uključuje djecu, mogu se obratiti lokalnim tijelima kako bi ih uputili službama za obiteljsko mirenje koje financiraju lokalna tijela, pod uvjetom da postoji potreba za njihovim uslugama. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

U skladu sa Zakonom o mirenju postupak mirenja nije besplatan. Naknada za mirenje podliježe sporazumu između izmiritelja i uključenih stranaka. Prema podacima na stranicama Udruženja izmiritelja, naknada iznosi 70 EUR za svaki sastanak u postupku obiteljskog mirenja. Troškove mirenja u jednakim iznosima snose obje stranke.

Posljednji put ažurirano: 21/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici