Medjazzjoni

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Mirenje


*obvezan unos

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

Il-“qrati” li għandhom ġurisdizzjoni sabiex jinfurzaw ftehim ta’ medjazzjoni, jekk dan ikun meħtieġ, huma: justice of the peace (ġudikant lajk), maġistrat (imħallef tal-qorti tal-pulizija), qorti tal-prim’istanza, qorti kummerċjali, tribunal tal-impjiegi, qorti tal-appell, qorti tax-xogħol u, fil-każ ta’ proċeduri interlokutorji, il-president tal-qorti.

L-unika “awtorità oħra” li tista’, jekk dan ikun meħtieġ, tinforza ftehim ta’ medjazzjoni huwa nutar, fuq il-bażi tal-Artikolu 19(1) tal-Att dwar il-Professjoni Notarili tas-16 ta’ Marzu 1803.

L-aħħar aġġornament: 28/07/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici