Διαμεσολάβηση

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Mirenje


*obvezan unos

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Τα «δικαστήρια» που είναι αρμόδια να εκτελέσουν συμφωνία που προκύπτει από διαμεσολάβηση, εφόσον απαιτηθεί, είναι: ο ειρηνοδίκης, ο πταισματοδίκης, το πρωτοδικείο, το εμποροδικείο, το πρωτοβάθμιο εργατοδικείο, το εφετείο, το δευτεροβάθμιο εργατοδικείο και, στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Η μόνη «άλλη αρχή» που μπορεί, εφόσον απαιτηθεί, να εκτελέσει συμφωνία που προκύπτει από διαμεσολάβηση είναι ο συμβολαιογράφος, βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του νόμου περί του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος της 16ης Μαρτίου 1803.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/07/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici