Mirenje

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Sljedeće su informacije navedene u skladu s člankom 6. stavkom 3. Direktive 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima.

Kako bi pisani sporazum sklopljen tijekom postupka mirenja postao izvršan, stranke u postupku mogu se obratiti javnom bilježniku (Notar), pred kojim mogu sklopiti sporazum ili zatražiti da javni bilježnik službeno ovjeri postojeći pisani sporazum i tako ga učini javnom ispravom, u skladu s člankom 54. Javnobilježničkog zakonika (Notariatsordnung). Isto tako, stranke mogu pred bilo kojim okružnim sudom (Bezirksgericht) sklopiti nagodbu o sadržaju pisanog sporazuma.

Posljednji put ažurirano: 12/01/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici