Sovittelu

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Sovittelusta annetun direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on se tuomioistuin, jolla on lain nro 29/2013 14 §:n 2 momentin mukaan asiallinen toimivalta riita-asiassa. Kyseisessä laissa säädetään sovitteluun Portugalissa sovellettavista yleisperiaatteista sekä siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden sovitteluun, sovittelijoihin ja julkiseen sovitteluun sovellettavasta oikeudellisesta kehyksestä.

Siviiliprosessilain 64 ja 65 §:ssä on sääntöjä asiallisesta toimivallasta. Sen 64 §:ssä säädetään, että tuomioistuimilla on toimivalta asioissa, jotka eivät kuulu muiden tuomioistuinten toimivaltaan, ja sen 65 §:ssä säädetään, että tuomioistuinjärjestelmää koskevat lait määräävät sen, mitkä asiat kuuluvat asiasisältönsä perusteella erityistuomioistuinten ja -jaostojen toimivaltaan.

Tuomioistuinjärjestelmästä säädetään 26. elokuuta 2013 annetussa laissa nro 62/2013, jota on muutettu 24. lokakuuta 2013 annetulla oikaisulla nro 42/2013, 22. joulukuuta 2016 annetulla lailla nro 40-A/2016 sekä 27. maaliskuuta 2014 annetulla asetuksella nro 49/2014, jota on puolestaan muutettu 27. joulukuuta 2016 annetulla asetuksella nro 86/2016.

Päivitetty viimeksi: 29/12/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme