Sovittelu


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Maltan lakien 474 luvussa olevan sovittelulain mukaisesti riidan osapuolet voivat yhdessä pyytää, että sovittelun tuloksena saavutetun kirjallisen sovinnon sisältö todetaan täytäntöönpanokelpoiseksi Maltan lakien 12 luvussa olevan siviiliprosessilain määräysten mukaisesti. Yksikin osapuoli voi tätä pyytää, jos toinen osapuoli siihen nimenomaisesti suostuu. Sovinnon sisältö katsotaan täytäntöönpanokelpoiseksi, paitsi jos se jossain yksittäistapauksessa on kansallisen lain vastainen. Sovinnon sisällön määräämisestä täytäntöönpanokelpoiseksi päättää tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen tuomiossaan, päätöksessään tai antamassaan alkuperäisessä asiakirjassa sen maan lakien mukaisesti, jossa pyyntö on tehty. Eri tuomioistuinten toimivallasta ks. Maltan lakien 12 luku. Toimivaltainen viranomainen on Maltan sovittelukeskus (Ċentru ta' Medjazzjoni għal Malta), osoite Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Päivitetty viimeksi: 14/07/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.