Sovittelu

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

Sovitteludirektiivi 2008/52/EY on saatettu osaksi Viron lainsäädäntöä sovittelulailla.


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi vahvistamista koskeva hakemus tehdään sille käräjäoikeudelle (maakohus), jonka tuomiopiirissä sovittelu tapahtui.

Joissakin tapauksissa myös notaareilla on toimivalta vahvistaa sovittelulla aikaansaatu sopimus täytäntöönpanokelpoiseksi. Notaarien yhteystietoja voi hakea sivulta Kuinka löydän notaarin.

Jos riita-asia koskee lapsia, osapuolet voivat tehdä hakemuksen kuntaviranomaisille, jotka ohjaavat heidät tarvittaessa kunnan rahoittamaan maksuttomaan perhesovitteluun.

Sovittelulain mukainen sovittelu on maksullista. Maksusta sovitaan sovittelijan ja osapuolten välillä. Sovittelijoiden liiton (Lepitajate Ühing) verkkosivuston mukaan vuonna 2013 yhden perhesovittelutapaamisen hinta oli 60 euroa. Maksu jaetaan tasan osapuolten kesken.

Päivitetty viimeksi: 22/05/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.