Διαμεσολάβηση

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Αν επιθυμείτε να εκτελέσετε στη Βόρεια Ιρλανδία το περιεχόμενο συμφωνίας που προέκυψε από διαμεσολάβηση, πρέπει να υποβάλετε αίτηση με την ακόλουθη διαδικασία:

• Αν δεν έχετε κινήσει δικαστική διαδικασία, πρέπει να υποβάλετε αίτηση να κηρυχθεί εκτελεστή η συμβιβαστική συμφωνία που προέκυψε από διαμεσολάβηση είτε στο High Court είτε σε κάποιο από τα άλλα δικαστήρια (βλ. σύνδεσμο).

• Εντούτοις, αν έχετε κινήσει δικαστική διαδικασία στο Βόρεια Ιρλανδία, πρέπει να υποβάλετε αίτηση να κηρυχθεί εκτελεστή η συμβιβαστική συμφωνία που προέκυψε από διαμεσολάβηση στο δικαστήριο στο οποίο πρόκειται να εκδικαστεί η υπόθεσή σας.

Κατάλογος των δικαστηρίων διατίθεται από την Courts and Tribunals Service.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/02/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.