Διαμεσολάβηση

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βέλγιο

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Τα «δικαστήρια» που είναι αρμόδια να εκτελέσουν συμφωνία που προκύπτει από διαμεσολάβηση, εφόσον απαιτηθεί, είναι: ο ειρηνοδίκης, ο πταισματοδίκης, το πρωτοδικείο, το εμποροδικείο, το πρωτοβάθμιο εργατοδικείο, το εφετείο, το δευτεροβάθμιο εργατοδικείο και, στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Η μόνη «άλλη αρχή» που μπορεί, εφόσον απαιτηθεί, να εκτελέσει συμφωνία που προκύπτει από διαμεσολάβηση είναι ο συμβολαιογράφος, βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του νόμου περί του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος της 16ης Μαρτίου 1803.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/07/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο