Dette land er i færd med at træde ud af EU.

Mediation

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

Nordirland

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Hvis du ønsker at få fuldbyrdet indholdet af en mæglingsaftale i Nordirland, skal du anmode herom ved at følge disse procedurer:

• Hvis du endnu ikke har anlagt sag ved en ret, skal du indgive anmodning om, at den aftale, der er indgået ved mægling, gøres eksigibel, til High Court eller en af de andre retter (se det anførte link).

• Hvis du er part i en allerede verserende retssag i Nordirland, skal du imidlertid indgive anmodning om, at den aftale, der er indgået ved mægling, gøres eksigibel, til den ret, hvor din sag allerede er optaget til behandling.

En liste over retter findes på følgende adresse: Courts and Tribunals service

Sidste opdatering: 25/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website