Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Mediace

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Skotsko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Směrnici 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech provádějí skotská nařízení o přeshraniční mediaci z roku 2011.  Tato směrnice umožňuje výkon dohod o mediaci v v členských státech.  Skotská nařízení se vztahují na „přeshraniční“ spory (tj. případy, v nichž alespoň jedna ze stran sporu má bydliště nebo se obvykle zdržuje v jiném členském státě než druhá strana) v případě některých občanských a obchodních věcí.

Chcete-li ve Skotsku vykonat obsah dohody vyplývající z mediace, lze využít kterýkoli z těchto postupů:

  • Můžete se obrátit na Court of Session nebo na Sheriff Court se žádostí, aby se vahou své autority„vložil“ do zprostředkované dohody.  Tímto krokem se dohoda změní na soudní rozhodnutí.
  • Alternativně lze v rejstřících Books of Council and Session nebo v rejstřících Sheriff Court Books provést písemný záznam o vykonatelnosti dohody.  Ve věci písemného záznamu do rejstříku (Books of Council and Session) je třeba se obrátit na orgán Keeper of the Registers of Scotland.  Informace k Books of Council and Session jsou k dispozici na tomto odkazu. Provedením zápisu se žádostí o výkon dohody se dokument stává úřední listinou.

Dohody, které byly potvrzeny soudem nebo zaregistrovány jedním z výše uvedených postupů, lze vykonávat v jiných členských státech EU.

Poslední aktualizace: 17/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.