Mediace

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Příslušným soudem ve smyslu čl. 6 odst. 3 směrnice o mediaci je věcně příslušný soud podle čl. 14 odst. 2 zákona č. 29/2013, kterým se stanoví obecné zásady platné pro mediaci uskutečňovanou v Portugalsku, jakož i právní úprava týkající se občanskoprávní a obchodní mediace, mediátorů a veřejné meditace.

Pravidla věcné příslušnosti jsou uvedena v článcích 64 a 65 občanského soudního řádu. Podle článku 64 mají obecné soudy příslušnost ve věcech, které nejsou přiděleny jinému druhu soudů, a článek 65 stanoví, že právní předpisy o organizaci soudnictví určují, které věci jsou na základě věcné příslušnosti v kompetenci soudů a oddělení se zvláštní příslušností.

Právními předpisy o organizaci soudnictví jsou zákon č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013, ve znění opravy č. 42/2013 ze dne 24. října 2013 a zákona č. 40-A/2016 ze dne 22. prosince 2016, a dále legislativní nařízení č. 49/2014 ze dne 27. března 2014 ve znění legislativního nařízení č. 86/2016 ze dne 27. prosince 2016.

Poslední aktualizace: 29/12/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.