Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Mediace

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Severní Irsko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Chcete-li v Severním Irsku vykonat obsah dohody vyplývající z mediace, podává se žádost takto:

• Pokud jste dosud nepodali návrh na zahájení soudního řízení, podává se žádost o učinění dohody vyplývající z mediace vykonatelnou buď k High Court nebo k jinému soudu (viz uvedený odkaz).

• Pokud jste již účastníkem probíhajícího soudního řízení v Severním Irsku, podává se žádost o učinění dohody vyplývající z mediace vykonatelnou k soudu, který vede vaše soudní řízení.

Seznam soudů je k dispozici na tomto odkazu Courts and Tribunals

Poslední aktualizace: 25/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.