Skilsmässa och hemskillnad

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Ingen anmärkning.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Ingen anmärkning.

Senaste uppdatering: 08/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats