Divorce and legal separation

National information concerning Regulation No. 1259/2010

General information

The European Union has set itself the objective of developing an area of freedom, security and justice, by adopting measures relating to judicial cooperation in civil matters having cross-border implications. At the same time, increasing the mobility of citizens within the internal market calls for more flexibility and greater legal certainty.

Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation (called Rome III Regulation) provides citizens with appropriate outcomes in terms of legal certainty, predictability and flexibility, protects weaker partners during divorce disputes and prevents 'forum shopping'. This also helps avoiding complicated, lengthy and painful proceedings.

More specifically, Regulation (EU) No 1259/2010 allows international couples to agree in advance which law would apply to their divorce or legal separation as long as the agreed law is the law of the Member State with which they have a closer connection. In case the couple cannot agree, the judges can use a common formula for deciding which country's law applies.

This Regulation does not, on the other hand, apply to the following matters: the legal capacity of natural persons; the existence, validity and recognition of a marriage; the annulment of a marriage; the name of the spouses; the property consequences of the marriage; parental responsibility; maintenance obligation and trusts and successions. It also does not affect the application of Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility.

It is an instrument implementing enhanced cooperation between the participating Member States. The enhanced cooperation allows a group of at least nine Member States to implement measures in one of the areas covered by the Treaties within the framework of the Union’s non-exclusive competences. According to Article 331 TFEU, the non-participating Member States keep the right to join the established enhanced cooperation in progress.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation.

Enhanced Cooperation

On 12 July 2010, the Council adopted Decision 2010/405/EU authorizing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation between Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia.

As a consequence, the mentioned 14 participating Member States adopted Council Regulation (EU) No 1259/2010, which became applicable on 21 June 2012.

On 21 November 2012, the Commission adopted Decision 2012/714/EU confirming the participation of Lithuania in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Lithuania from 22 May 2014.

On 27 January 2014, the Commission adopted Decision 2014/39/EU confirming the participation of Greece in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Greece from 29 July 2015.

On 10 August 2016, the Commission adopted Decision (EU) No 2016/1366 confirming the participation of Estonia in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Estonia from 11 February 2018.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 09/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Belgia

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația belgiană nu prevede condiții formale specifice în ceea ce privește acordurile de desemnare a legii aplicabile în temeiul articolului 7 alineatele (2) – (4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În ceea ce privește normele referitoare la desemnarea legii aplicabile, articolul 55 alineatul (2) al treilea paragraf din Codul belgian de drept internațional privat (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) prevede că desemnarea se face la prima înfățișare (Legea privind Codul de drept internațional din 16 iulie 2004, publicată în Monitorul belgian la 27 iulie 2004 și intrată în vigoare la 1 octombrie 2004).

Ultima actualizare: 28/07/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Germania

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația germană [articolul 46 litera (e) alineatul (1) din EGBGB] prevede că acordurile privind desemnarea legii aplicabile în conformitate cu articolul 7 alineatele (2) — (4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 trebuie înregistrate la notar. Articolul 127 litera (a) din Codul civil se aplică mutatis mutandis.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Legislația germană [articolul 46 litera (e) alineatul (2) din EGBGB] prevede că soții pot desemna legea aplicabilă în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 până la încheierea audierii în primă instanță.

Ultima actualizare: 26/01/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Estonia

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

În conformitate cu articolul 641 alineatele (2) și (3) din Legea privind dreptul familiei, soții pot încheia un acord privind legea aplicabilă divorțului, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului, prezentându-se personal pentru a semna un act notarial autentificat. Începerea unei proceduri de divorț în fața unei instanțe poate înlocui actul notarial autentificat.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În conformitate cu articolul 641 alineatul (4) din Legea privind dreptul familiei, soții pot încheia un acord și îl pot modifica în orice moment până la acceptarea unei cereri de divorț de către un notar sau, în cadrul unei proceduri judiciare, până la încheierea procedurii preliminare sau până la expirarea termenului de depunere a cererilor în cadrul procedurii scrise.

Ultima actualizare: 20/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Grecia

În urma notificării din partea Greciei cu privire la această chestiune, Comisia Europeană, în decizia sa din 27.1.2014 (JO L 23, p. 41), confirmă participarea Greciei la cooperarea consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 (denumit în continuare „Regulamentul Roma III”).

În conformitate cu decizia menționată mai sus, Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 se aplică în Grecia începând cu data de 29 iulie 2015.


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

În dreptul elen nu există condiții formale suplimentare pentru acordurile privind desemnarea legislației aplicabile, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În dreptul elen nu există posibilitatea de a desemna legea aplicabilă în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Ultima actualizare: 01/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Spania

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația spaniolă prevede condiții formale suplimentare pentru acordurile privind desemnarea legii aplicabile în conformitate cu articolul 7 alineatele (2)-(4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010, și anume: desemnarea legii aplicabile trebuie să fie făcută prin încheierea unui act autentic cu forță executorie (în fața unui notar public) sau a unui „document autentic” (un document datat și semnat de către părți în mod neechivoc, chiar dacă nu are forma unui instrument notarial).

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În conformitate cu legislația spaniolă, soții nu pot desemna legea aplicabilă în fața instanței în cadrul procedurii.

Ultima actualizare: 08/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Franţa

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Regulamentul impune trei condiții formale pentru valabilitatea acordului prin care se optează pentru legea aplicabilă: actul trebuie să fie redactat în scris și să fie datat și semnat de părți.

În regulament se specifică posibilitatea ca statele să prevadă condiții formale suplimentare și modul în care acestea se aplică în funcție de situația soților.

Dreptul francez nu prevede nicio dispoziție privind condițiile formale impuse pentru validitatea unui acord prin care se optează pentru legea aplicabilă în materie de divorț sau de separare legală. Franța nu a făcut deci declarația prevăzută la articolul 17 alineatul (1) litera (a).

Prin urmare, soții au libertatea de a se adresa, dacă doresc, oricărui profesionist în domeniul dreptului care să le ofere informații utile.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Acordul prin care soții desemnează legea aplicabilă în cazul divorțului sau a separării legale poate fi încheiat și modificat în orice moment, însă cel târziu până în momentul sesizării instanței.

Cu toate acestea, dacă legea forului prevede astfel, legea aplicabilă poate fi desemnată de către soți și în fața instanței, în cursul procedurii [articolul 5 alineatele (2) și (3)].

Această posibilitate nu este prevăzută în mod expres în dreptul francez, de aceea Franța nu a făcut declarația prevăzută la articolul 17 alineatul (1) litera (b).

Ultima actualizare: 14/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Letonia

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația letonă nu prevede alte condiții de formă față de cele menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 pentru acordurile prin care se exprimă opțiunea în materie de lege aplicabilă.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Legislația letonă nu prevede posibilitatea ca legea aplicabilă să fie aleasă în fața instanței, după inițierea procedurii.

Ultima actualizare: 16/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Lituania

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația națională lituaniană nu prevede cerințe formale suplimentare legate de acordurile privind legea aplicabilă divorțului și separării de drept.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Legislația națională lituaniană nu prevede posibilitatea de a desemna legea aplicabilă divorțului și separării de drept în fața instanței în cursul procedurii.

Ultima actualizare: 13/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Luxemburg

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Luxemburgul nu prevede în prezent nicio condiție formală suplimentară.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În Luxemburg nu există posibilitatea de a desemna legea aplicabilă în fața instanței, în cursul procedurii.

Ultima actualizare: 24/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Ungaria

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Pentru acordurile privind alegerea legea aplicabilă, nu se aplică alte cerințe formale decât cele prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Cei doi soți pot alege legea aplicabilă cel târziu în termenul stabilit de instanță în etapa de pregătire a procesului.

Ultima actualizare: 04/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Austria

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația austriacă nu prevede condiții de formă suplimentare pentru încheierea unui acord privind desemnarea legii aplicabile în temeiul articolului 7 alineatele (2) — (4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Dreptul austriac [articolul 11 alineatul (3) din IPRG] prevede că soții pot desemna legea aplicabilă în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 și în fața instanței judecătorești pe parcursul procedurii, cu condiția ca alegerea să fie exercitată în mod explicit și nu doar prin comportament tacit.

Ultima actualizare: 25/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - Portugalia

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Nimic de comunicat.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Nimic de comunicat.

Ultima actualizare: 25/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Legislaţia aplicabilă divorţului şi separării de drept - România

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Nu există condiții de formă suplimentare pentru încheierea acordurilor privind desemnarea legii în afara celor de la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În temeiul legislației române, soții pot desemna legea aplicabilă divorțului și după ce instanța a fost sesizată, dar nu mai târziu de data primei ședințe de judecată la care soții au fost citați legal.

Reproducem mai jos textele relevante din Codul civil.

Art. 2598.

Data convenției de alegere a legii aplicabile

(1) Convenția de alegere a legii aplicabile divorțului se poate încheia sau modifica cel mai târziu până la data sesizării autorității competente să pronunțe divorțul.

(2) Cu toate acestea, instanța judecătorească poate să ia act de acordul soților cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părțile au fost legal citate.

Art. 2599.

Forma convenției de alegere a legii aplicabile

Convenția de alegere a legii aplicabile divorțului trebuie încheiată în scris, semnată și datată de soți.

Ultima actualizare: 17/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.