Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Er bestaan geen andere vormvoorschriften waaraan rechtskeuzeovereenkomsten zijn onderworpen dan die vermeld in artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Naar Roemeens recht kunnen echtgenoten het op de echtscheiding toepasselijke recht ook aanwijzen nadat de zaak bij de rechterlijke instantie is aanhangig gemaakt, maar ten laatste op de dag van de eerste terechtzitting waarvoor de echtgenoten wettelijk zijn gedagvaard.

Laatste update: 16/10/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website