Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Naar Duits recht (artikel 46d, lid 1, EGBGB) moet een rechtskeuzeovereenkomst overeenkomstig artikel 7, leden 2 tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 1259/2010 worden vastgelegd in een notariële akte. Artikel 127a van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Naar Duits recht (artikel 46d, lid 2, EGBGB) kunnen echtgenoten overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1259/2010 het toepasselijke recht kiezen totdat de mondelinge behandeling in eerste aanleg is afgesloten.

Laatste update: 22/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.