Divorce and legal separation

National information concerning Regulation No. 1259/2010

General information

The European Union has set itself the objective of developing an area of freedom, security and justice, by adopting measures relating to judicial cooperation in civil matters having cross-border implications. At the same time, increasing the mobility of citizens within the internal market calls for more flexibility and greater legal certainty.

Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation (called Rome III Regulation) provides citizens with appropriate outcomes in terms of legal certainty, predictability and flexibility, protects weaker partners during divorce disputes and prevents 'forum shopping'. This also helps avoiding complicated, lengthy and painful proceedings.

More specifically, Regulation (EU) No 1259/2010 allows international couples to agree in advance which law would apply to their divorce or legal separation as long as the agreed law is the law of the Member State with which they have a closer connection. In case the couple cannot agree, the judges can use a common formula for deciding which country's law applies.

This Regulation does not, on the other hand, apply to the following matters: the legal capacity of natural persons; the existence, validity and recognition of a marriage; the annulment of a marriage; the name of the spouses; the property consequences of the marriage; parental responsibility; maintenance obligation and trusts and successions. It also does not affect the application of Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility.

It is an instrument implementing enhanced cooperation between the participating Member States. The enhanced cooperation allows a group of at least nine Member States to implement measures in one of the areas covered by the Treaties within the framework of the Union’s non-exclusive competences. According to Article 331 TFEU, the non-participating Member States keep the right to join the established enhanced cooperation in progress.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation.

Enhanced Cooperation

On 12 July 2010, the Council adopted Decision 2010/405/EU authorizing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation between Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia.

As a consequence, the mentioned 14 participating Member States adopted Council Regulation (EU) No 1259/2010, which became applicable on 21 June 2012.

On 21 November 2012, the Commission adopted Decision 2012/714/EU confirming the participation of Lithuania in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Lithuania from 22 May 2014.

On 27 January 2014, the Commission adopted Decision 2014/39/EU confirming the participation of Greece in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Greece from 29 July 2015.

On 10 August 2016, the Commission adopted Decision (EU) No 2016/1366 confirming the participation of Estonia in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Estonia from 11 February 2018.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 09/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog - Belgium

A 7. cikk (2)–(4) bekezdése – Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások

A belga jog nem határoz meg semmilyen konkrét alaki szabályt az 1259/2010/EU rendelet 7. cikke (2)–(4) bekezdésének megfelelően alkalmazandó jog kiválasztására.

Az 5. cikk (3) bekezdése – Az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az eljárás során

Az alkalmazandó jog kiválasztására vonatkozó szabályokat illetően a belga nemzetközi magánjogi kódex (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) 55. cikke 2. §-ának (3) bekezdése értelmében a választást az első megjelenéskor meg kell adni (a Belgisch Staatsblad/Moniteur belge 2004. július 27-i számában közzétett, a nemzetközi magánjogról szóló, 2004. július 16-i törvény, amely 2004. október 1-jétől hatályos).

Utolsó frissítés: 28/07/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog - Németország

A 7. cikk (2)–(4) bekezdése – Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások

A német jog szerint (az EGBGB 46. cikke (1) bekezdésének e) pontja) az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló, az 1259/2010/EU rendelet 7. cikke (2)–(4) bekezdése szerinti megállapodásokat közjegyzői okiratba kell foglalni. A Polgári Törvénykönyv 127. cikkének a) pontja értelemszerűen alkalmazandó.

Az 5. cikk (3) bekezdése – Az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az eljárás során

A német jog szerint (az EGBGB 46. cikke (2) bekezdésének e) pontja) a házastársak – az 1259/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerint – az elsőfokú tárgyalás lezárásáig jelölhetik ki az alkalmazandó jogot.

Utolsó frissítés: 26/01/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog - Észtország

A 7. cikk (2)–(4) bekezdése – Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások

A családjogi törvény 641. szakaszának (2) és (3) bekezdése alapján a házastársak megállapodhatnak a házasságuk felbontása esetén alkalmazandó törvényről személyesen, egy közjegyző által hitelesített formanyomtatvány kitöltése által, a Tanács 1259/2010/EU rendeletének megfelelően, illetve az ilyen bírósági eljárások kezdeményezése bejegyezhető e közjegyző által hitelesített formanyomtatványt helyettesítő eszközként.

Az 5. cikk (3) bekezdése – Az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az eljárás során

A családjogi törvény 641. szakaszának (4) bekezdése alapján a házastársak megállapodást köthetnek, valamint bármikor módosíthatják e megállapodást, egészen a házasság felbontása iránti kérelem közjegyző általi elfogadásának időpontjáig, vagy bírósági eljárások esetében az előzetes eljárás lezárásáig, vagy írásbeli eljárás esetében a kérelem benyújtása határidejének lejártáig.

Utolsó frissítés: 20/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog - Görögország

Görögország e kérdésre vonatkozó közleményét követően az Európai Bizottság 2014. január 27-i határozatával (HL L 23., 41. o.) megerősítette Görögország részvételét a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén az 1259/2010/EK rendelettel („Róma III”) létrehozott, megerősített együttműködésben.

Az említett határozat értelmében az 1259/2010/EK rendelet Görögországban 2015. július 29-től alkalmazandó.


A 7. cikk (2)–(4) bekezdése – Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások

A görög jogban nincsenek olyan különös nemzeti rendelkezések, amelyek megszabnák az alkalmazandó jog kijelölésére vonatkozó – az 1259/2010/EK rendelet 7. cikkének (2)–(4) bekezdése szerinti – megállapodás alaki követelményeit.

Az 5. cikk (3) bekezdése – Az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az eljárás során

A görög jogban nincsenek különös nemzeti rendelkezések az alkalmazandó jognak – az1259/2010/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerinti – kijelölésére vonatkozóan.

Utolsó frissítés: 01/12/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog - Spanyolország

A 7. cikk (2)–(4) bekezdése – Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások

A spanyol jogrend kiegészítő alaki követelményeket ír elő az 1259/2010/EU rendelet 7. cikkének (2) – (4) bekezdésével összhangban az alkalmazandó jogrend megválasztásáról szóló megállapodásokra vonatkozóan. Ezek a következők: az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodást közjegyző által kiállított közokiratba, vagy „documento auténtico-ként” olyan teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyen a keltezésnek és a felek aláírásának valódisága kétséget kizáró módon megállapítható annak ellenére, hogy az okiratot nem közjegyző készítette.

Az 5. cikk (3) bekezdése – Az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az eljárás során

A spanyol jogrendszer szerint a házastársak nem választhatják meg az eljárás során alkalmazandó jogot.

Utolsó frissítés: 08/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog - Franciaország

A 7. cikk (2)–(4) bekezdése – Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások

A rendelet három feltételt szab a jogválasztásról szóló megállapodás érvényességéhez: a megállapodást írásba kell foglalni, dátummal és aláírással ellátni.

A rendelet arra is lehetőséget ad az államoknak, hogy kiegészítő alaki szabályokat határozzanak meg, és részletezi, hogyan kell azokat alkalmazni a házastársak helyzetének függvényében.

A házasság felbontására vagy a különválásra vonatkozó ügyekben a francia jogban nincsenek alaki feltételeket szabályozó rendelkezések a jogválasztásra vonatkozó megállapodás érvényessége tekintetében. Franciaország ezért nem tett a 17. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt nyilatkozatot.

Következésképpen a házastársak kezében van a döntés arról, hogy szakmai segítséget kérnek-e attól a szakembertől, akit a leginkább alkalmasnak tartanak arra, hogy felvilágosítsa őket.

Az 5. cikk (3) bekezdése – Az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az eljárás során

A házastársak házasságának felbontására vagy különválására alkalmazandó jog kiválasztására vonatkozó megállapodás bármikor megköthetői és módosítható, de legkésőbb a bírósághoz fordulás pillanatában.

Mindenesetre amennyiben az eljáró bíróság országa szerinti jog megengedi, a házastársak a bíróság előtt a bírósági eljárás során is kijelölhetik az alkalmazandó jogot. (az 5. cikk (2) és (3) bekezdése).

A francia jogban ez a lehetőség nem szerepel kifejezetten. Ez magyarázza azt, hogy Franciaország miért nem tett a 17. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 14/01/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog - Lettország

A 7. cikk (2)–(4) bekezdése – Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások

A lett jog nem ír elő a jogválasztással kapcsolatos megállapodásokra vonatkozó, kiegészítő alaki szabályokat az 1259/2010/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően.

Az 5. cikk (3) bekezdése – Az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az eljárás során

A lett jog nem teszi lehetővé az alkalmazandó jog bíróság előtt az eljárás során történő kijelölését.

Utolsó frissítés: 25/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog - Luxemburg

A 7. cikk (2)–(4) bekezdése – Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások

Luxemburg jelenleg nem ír elő kiegészítő alaki követelményeket.

Az 5. cikk (3) bekezdése – Az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az eljárás során

Luxemburg nem biztosít lehetőséget arra, hogy az alkalmazandó jogot a bíróság előtti eljárás folyamán jelöljék ki.

Utolsó frissítés: 24/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog - Magyarország

A 7. cikk (2)–(4) bekezdése – Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások

Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásokra – az 1259/2010/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésébe foglalt előírások mellett – nem vonatkoznak további alaki követelmények.

Az 5. cikk (3) bekezdése – Az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az eljárás során

A házastársak jogválasztással legkésőbb a perfelvételi szakban a bíróság által megállapított határidőn belül élhetnek.

Utolsó frissítés: 10/04/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog - Ausztria

A 7. cikk (2)–(4) bekezdése – Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások

Az osztrák jog nem rendelkezik további alaki előírásokról az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló, az 1259/2010/EU rendelet 7. cikke (2)–(4) bekezdése szerinti megállapodásra vonatkozóan.

Az 5. cikk (3) bekezdése – Az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az eljárás során

Az osztrák jog szerint (IPRG 11.§.(3)) a házastársak – az 1259/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerint – a bíróság előtt az eljárás során is kijelölhetik az alkalmazandó jogot, feltéve hogy az alkalmazandó jog kijelölése kifejezetten megtörténik, és nem csupán ráutaló magatartással kerül arra sor.

Utolsó frissítés: 07/08/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog - Portugália

A 7. cikk (2)–(4) bekezdése – Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások

Nincs közlendő.

Az 5. cikk (3) bekezdése – Az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az eljárás során

Nincs közlendő.

Utolsó frissítés: 25/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog - Románia

A 7. cikk (2)–(4) bekezdése – Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások

Az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásokra – az 1259/2010/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében előírtak mellett – nem vonatkoznak további alaki követelmények.

Az 5. cikk (3) bekezdése – Az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az eljárás során

A román jog szerint a házastársak a bírósághoz fordulás után is kijelölhetik a házasság felbontására alkalmazandó jogot, azonban ezt legkésőbb az első olyan bírósági tárgyalás időpontjáig meg kell tenniük, amelyre a házastársak törvényes idézést kaptak.

Utolsó frissítés: 17/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.