Divorce and legal separation

National information concerning Regulation No. 1259/2010

General information

The European Union has set itself the objective of developing an area of freedom, security and justice, by adopting measures relating to judicial cooperation in civil matters having cross-border implications. At the same time, increasing the mobility of citizens within the internal market calls for more flexibility and greater legal certainty.

Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation (called Rome III Regulation) provides citizens with appropriate outcomes in terms of legal certainty, predictability and flexibility, protects weaker partners during divorce disputes and prevents 'forum shopping'. This also helps avoiding complicated, lengthy and painful proceedings.

More specifically, Regulation (EU) No 1259/2010 allows international couples to agree in advance which law would apply to their divorce or legal separation as long as the agreed law is the law of the Member State with which they have a closer connection. In case the couple cannot agree, the judges can use a common formula for deciding which country's law applies.

This Regulation does not, on the other hand, apply to the following matters: the legal capacity of natural persons; the existence, validity and recognition of a marriage; the annulment of a marriage; the name of the spouses; the property consequences of the marriage; parental responsibility; maintenance obligation and trusts and successions. It also does not affect the application of Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility.

It is an instrument implementing enhanced cooperation between the participating Member States. The enhanced cooperation allows a group of at least nine Member States to implement measures in one of the areas covered by the Treaties within the framework of the Union’s non-exclusive competences. According to Article 331 TFEU, the non-participating Member States keep the right to join the established enhanced cooperation in progress.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation.

Enhanced Cooperation

On 12 July 2010, the Council adopted Decision 2010/405/EU authorizing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation between Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia.

As a consequence, the mentioned 14 participating Member States adopted Council Regulation (EU) No 1259/2010, which became applicable on 21 June 2012.

On 21 November 2012, the Commission adopted Decision 2012/714/EU confirming the participation of Lithuania in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Lithuania from 22 May 2014.

On 27 January 2014, the Commission adopted Decision 2014/39/EU confirming the participation of Greece in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Greece from 29 July 2015.

On 10 August 2016, the Commission adopted Decision (EU) No 2016/1366 confirming the participation of Estonia in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Estonia from 11 February 2018.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 09/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Zakon primjenjiv na razvod i zakonsku rastavu - Belgija

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

Belgijsko zakonodavstvo ne predviđa posebne formalne zahtjeve za sporazume o izboru primjenjivog prava u skladu s člankom 7. stavcima 2. – 4. Uredbe (EU) br. 1259/2010.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

U pogledu pravila o izboru primjenjivog prava, člankom 55. stavkom 2. trećim podstavkom Belgijskog Zakona o privatnom međunarodnom pravu (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) predviđa se da se taj izbor mora prijaviti na prvom ročištu (Zakon o privatnom međunarodnom pravu od 16. srpnja 2004., Belgisch Staatsblad/Moniteur belge od 27. srpnja 2004. koji je stupio na snagu 1. listopada 2004.).

Posljednji put ažurirano: 28/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Zakon primjenjiv na razvod i zakonsku rastavu - Estonija

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

U skladu s člankom 64.1 stavcima 2. i 3.Obiteljskog zakona bračni drugovi se o pravu primjenjivom na razvod braka u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1259/2010 mogu dogovoriti osobno uz javnobilježničku ovjeru ili ulazak u takav sudski postupak može biti zabilježeno umjesto javnobilježničke ovjere.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

U skladu s člankom 64.1 stavcima 4. Obiteljskog zakona bračni drugovi mogu sklapati ili izmjenjivati sporazume u bilo kojem trenutku sve dok javni bilježnik ne prihvati prijedlog za razvod ili, ako je riječ o sudskom postupku, do zaključenja pripremnog postupka ili isteka roka za podnošenje prijedloga u pisanom postupku.

Posljednji put ažurirano: 20/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Zakon primjenjiv na razvod i zakonsku rastavu - Grčka

Slijedom izjave koju je Grčka dala o tom pitanju, Europska komisija u svojoj je Odluci od 27. siječnja 2014. (SL L 23, str. 41.) potvrdila sudjelovanje Grčke u pojačanoj suradnji u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu utvrđenoj Uredbom (EU) br.°1259/2010 (Uredba Rim III.).

Navedenom je Odlukom propisano da se Uredba (EU) br.°1259/2010 u Grčkoj primjenjuje od 29. srpnja 2015.


Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

U grčkom pravu ne postoje posebne nacionalne odredbe u pogledu formalnih uvjeta koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenljivog prava u skladu s člankom 7. stavcima 2. do 4. Uredbe (EU) br.°1259/2010.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

U grčkom pravu ne postoje posebne nacionalne odredbe kad je riječ o mogućnosti određivanja primjenljivog prava u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br.°1259/2010.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Zakon primjenjiv na razvod i zakonsku rastavu - Španjolska

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

U španjolskom se zakonodavstvu predviđaju dodatni formalni uvjeti za sporazume o odabiru primjenjivog prava u skladu s člankom 7. stavcima od 2. do 4. Uredbe (EU) br. 1259/2010 kako slijedi: sporazum o odabiru primjenjivog prava mora se sklopiti u obliku izvršive javne isprave (pred javnim bilježnikom) ili u obliku documento auténtico (dokument na kojem su datum i potpis stranaka nedvojbeni, čak i ako nije ovjeren kod javnog bilježnika).

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Prema španjolskom zakonodavstvu bračni drugovi ne mogu utvrditi primjenjivo pravo pred sudom tijekom postupka.

Posljednji put ažurirano: 08/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Zakon primjenjiv na razvod i zakonsku rastavu - Francuska

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

Uredbom se utvrđuju sljedeća tri formalna uvjeta valjanosti sporazuma o odabiru prava: dokument trebaju sastaviti, datirati i potpisati obje stranke.

Usto se državama članicama ostavlja mogućnost određivanja dodatnih formalnih uvjeta i načina njihove provedbe, ovisno o okolnostima u kojima se nalaze bračni drugovi.

Francuskim pravom nisu propisani formalni uvjeti potrebni za valjanost sporazuma o odabiru prava u pogledu razvoda braka i zakonske rastave. Francuska zato nije dostavila podatke iz članka 17. stavka 1. točke (a).

Stoga bračni drugovi mogu, ako to žele, zatražiti savjet stručne osobe po vlastitom izboru.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Sporazum kojim bračni drugovi određuju pravo primjenjivo na njihov razvod braka ili njihovu zakonsku rastavu u bilo kojem se trenutku može sklopiti ili izmijeniti, ali najkasnije u trenutku pokretanja sudskog postupka.

Međutim, ako je tako predviđeno pravom ili ako je tako propisao sud pred kojim se vodi postupak, bračni drugovi mogu odrediti pravo koje se primjenjuje i na sudu tijekom postupka (članak 5. stavci 2. i 3.).

U francuskom pravu ta mogućnost nije izričito predviđena. Time se objašnjava zašto Francuska nije dostavila podatke iz članka 17. stavka 1. točke (b).

Posljednji put ažurirano: 14/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Zakon primjenjiv na razvod i zakonsku rastavu - Latvija

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

U latvijskom pravu nisu određeni dodatni formalni uvjeti primjenjivi na sporazume o odabiru prava osim onih navedenih u članku 7. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1259/2010.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

U skladu s latvijskim pravom, pravo koje se primjenjuje na sudu tijekom postupka ne može se odrediti.

Posljednji put ažurirano: 25/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Zakon primjenjiv na razvod i zakonsku rastavu - Luksemburg

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

U Luksemburgu trenutačno ne postoje nikakvi dodatni formalni uvjeti.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Luksemburg ne predviđa mogućnost određivanja prava koje se primjenjuje na sudu tijekom postupka.

Posljednji put ažurirano: 24/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Zakon primjenjiv na razvod i zakonsku rastavu - Mađarska

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

Na sporazume o odabiru primjenjivog prava primjenjuju se samo formalni uvjeti iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1259/2010.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Bračni drugovi mogu odabrati primjenjivo pravo najkasnije u fazi pripreme postupka, u roku koji odredi sud.

Posljednji put ažurirano: 04/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Zakon primjenjiv na razvod i zakonsku rastavu - Portugal

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

Ništa za priopćiti.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Ništa za priopćiti.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.