Razvod braka i zakonska rastava

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

U španjolskom se zakonodavstvu predviđaju dodatni formalni uvjeti za sporazume o odabiru primjenjivog prava u skladu s člankom 7. stavcima od 2. do 4. Uredbe (EU) br. 1259/2010 kako slijedi: sporazum o odabiru primjenjivog prava mora se sklopiti u obliku izvršive javne isprave (pred javnim bilježnikom) ili u obliku documento auténtico (dokument na kojem su datum i potpis stranaka nedvojbeni, čak i ako nije ovjeren kod javnog bilježnika).

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Prema španjolskom zakonodavstvu bračni drugovi ne mogu utvrditi primjenjivo pravo pred sudom tijekom postupka.

Posljednji put ažurirano: 08/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici