Skilsmässa och hemskillnad

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Det finns inga ytterligare formkrav för lagvalsavtal än de som anges i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Enligt rumänsk lagstiftning kan makarna även välja tillämplig lag för äktenskapsskillnad efter det att ärendet anhängiggjorts vid domstolen, men bara fram till och med dagen för den första domstolsförhandling som makarna kallats till.

Senaste uppdatering: 16/10/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici