Razveza in ločitev

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Glede dogovora o izbiri prava, ki se uporabi, ni dodatnih formalnih zahtev, razen tistih iz člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Po romunski zakonodaji lahko zakonca izbereta pravo, ki se uporabi za ločitveni postopek, tudi po predložitvi zadeve sodišču, vendar ne pozneje od dneva prve sodne obravnave, na katero sta bila uradno pozvana.

Zadnja posodobitev: 16/10/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici