Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Er bestaan geen andere vormvoorschriften waaraan rechtskeuzeovereenkomsten zijn onderworpen dan die vermeld in artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Naar Roemeens recht kunnen echtgenoten het op de echtscheiding toepasselijke recht ook aanwijzen nadat de zaak bij de rechterlijke instantie is aanhangig gemaakt, maar ten laatste op de dag van de eerste terechtzitting waarvoor de echtgenoten wettelijk zijn gedagvaard.

Laatste update: 16/10/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici