Skilsmisse og separation

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Der er ingen yderligere formelle krav til lovvalgsaftaler end dem, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ifølge rumænsk lovgivning kan ægtefællerne også vælge, hvilken lovgivning der skal gælde for skilsmissen, efter at sagen er anlagt, men kun frem til datoen for det første retsmøde, som ægtefællerne er blevet indkaldt til.

Sidste opdatering: 16/10/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici