Razvod braka i zakonska rastava

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

U Luksemburgu trenutačno ne postoje nikakvi dodatni formalni uvjeti.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Luksemburg ne predviđa mogućnost određivanja prava koje se primjenjuje na sudu tijekom postupka.

Posljednji put ažurirano: 24/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici