Razvod braka i zakonska rastava

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

Na sporazume o odabiru primjenjivog prava primjenjuju se samo formalni uvjeti iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1259/2010.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Bračni drugovi mogu odabrati primjenjivo pravo najkasnije u fazi pripreme postupka, u roku koji odredi sud.

Posljednji put ažurirano: 04/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.