Razvod braka i zakonska rastava

Slijedom izjave koju je Grčka dala o tom pitanju, Europska komisija u svojoj je Odluci od 27. siječnja 2014. (SL L 23, str. 41.) potvrdila sudjelovanje Grčke u pojačanoj suradnji u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu utvrđenoj Uredbom (EU) br.°1259/2010 (Uredba Rim III.).

Navedenom je Odlukom propisano da se Uredba (EU) br.°1259/2010 u Grčkoj primjenjuje od 29. srpnja 2015.


Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

U grčkom pravu ne postoje posebne nacionalne odredbe u pogledu formalnih uvjeta koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenljivog prava u skladu s člankom 7. stavcima 2. do 4. Uredbe (EU) br.°1259/2010.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

U grčkom pravu ne postoje posebne nacionalne odredbe kad je riječ o mogućnosti određivanja primjenljivog prava u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br.°1259/2010.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici