Skilsmisse og separation

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ifølge tysk lovgivning (artikel 46d, stk. 1, EGBGB) skal en lovvalgsaftale i henhold til artikel 7, stk. 2 til 4, i forordning (EU) nr. 1259/2010 registreres i et notarialdokument. Artikel 127a i civillovbogen anvendes tilsvarende.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ifølge tysk lovgivning (artikel 46d, stk.2, EGBGB) kan ægtefæller vælge, hvilken lovgivning der skal gælde i henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1259/2010, frem til afslutningen af retsmødet i første instans.

Sidste opdatering: 22/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici