Razvod braka i zakonska rastava

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

U skladu s člankom 64.1 stavcima 2. i 3.Obiteljskog zakona bračni drugovi se o pravu primjenjivom na razvod braka u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1259/2010 mogu dogovoriti osobno uz javnobilježničku ovjeru ili ulazak u takav sudski postupak može biti zabilježeno umjesto javnobilježničke ovjere.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

U skladu s člankom 64.1 stavcima 4. Obiteljskog zakona bračni drugovi mogu sklapati ili izmjenjivati sporazume u bilo kojem trenutku sve dok javni bilježnik ne prihvati prijedlog za razvod ili, ako je riječ o sudskom postupku, do zaključenja pripremnog postupka ili isteka roka za podnošenje prijedloga u pisanom postupku.

Posljednji put ažurirano: 20/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.