Avioero ja asumusero

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Itävallan laissa ei ole asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisia lainvalintasopimusta koskevia muodollisia lisävaatimuksia.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Itävallan lain (IPRG 11 §:n 3 momentti) mukaisesti puolisot voivat valita sovellettavan lain asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti myös tuomioistuimessa menettelyn aikana sillä edellytyksellä, että lainvalinta ilmaistaan nimenomaisesti eikä pelkästään implisiittisesti.

Päivitetty viimeksi: 07/08/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici