Avioero ja asumusero

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Romaniassa ei ole muita muotovaatimuksia kuin sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettavat muotovaatimukset.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Romanian lain mukaan puolisot voivat valita avioeroon sovellettavan lain myös sen jälkeen kun asia on saatettu käsiteltäväksi tuomioistuimeen, mutta viimeistään sinä päivänä, jolloin pidetään ensimmäinen tuomioistuinkäsittely, johon puolisot on virallisesti kutsuttu.

Päivitetty viimeksi: 16/10/2015

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme