Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Maintenance obligations

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Gibraltar

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Article 71 1. (a) - Courts for application for a declaration of enforceability and courts for appeal against decisions on such applications

The court with responsibility for declarations of enforceability is:

Clerk to the Magistrates’ Court

32- 36 Town Range

Gibraltar

Tel: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

 

The court with responsibility for appeals is:

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel : +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Article 71 1. (b) - Redress procedure

The procedure to contest decisions given on appeal is:

An appeal to the Supreme Court

Article 71 1. (c) - Review procedure

Article 19 does not apply to the UK as the UK is not bound by the 2007 Hague Protocol.

Article 71 1. (d) - Central Authorities

Minister for Justice,

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Tel: + 350 2005 9267

Fax: + 350 2005 9271

E-mail: moj@gibraltar.gov.gi

Article 71 1. (f) – Competent authorities for enforcement

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel : +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Article 71 1. (g) - Accepted languages for translations of documents

The language accepted for translation of documents referred to in Articles 20, 28 and 40 in all the UK jurisdictions is English.

Article 71 1. (h) - Languages accepted by Central Authorities for communication with other Central Authorities

The language accepted for communication with other Central Authorities in all the UK jurisdictions is English.

Last update: 19/12/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats