Preživninske obveznosti

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Izvirna jezikovna različica te strani danščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Zahteve za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) je treba vložiti pri nacionalnem uradu za decentralizirane socialne storitve (Statsforvaltningen, Državna uprava).

Kontaktni podatki:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danska

E-naslov: post@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 72567000

 

Pritožbe zoper odločbe državne uprave se lahko vložijo pri nacionalnem pritožbenem odboru za socialne zadeve (Ankestyrelsen).

Kontaktni podatki:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Danska

Telefon: +45 33411200

E-naslov: ast@ast.dk

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Izvirna jezikovna različica te strani danščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Odločbe pritožbenega odbora za socialne zadeve so lahko v skladu s členom 63 ustave predmet sodne presoje. Zahtevek za revizijo odločbe pritožbenega odbora za socialne zadeve je treba vložiti pri okrožnem sodišču (ret ali byret), pristojnem na območju stalnega prebivališča (hjemting) vložnika zahtevka, če ima ta stalno prebivališče na Danskem. Če nima stalnega prebivališča na Danskem, je treba zahtevek vložiti pri okrožnem sodišču v Københavnu (Københavns Byret). Pritožba zoper odločbo okrožnega sodišča se lahko vloži pri pristojnem višjem sodišču (landsret); pritožba zoper odločbo višjega sodišča se lahko vloži pri vrhovnem sodišču (Højesteretten), vendar le z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožbe (Procesbevillingsnævnet). Okrožno sodišče lahko na zahtevo stranke zadevo odstopi v odločanje višjemu sodišču, če gre za načelno vprašanje.

Kontaktni podatki sodišč (okrožnih sodišč, višjih sodišč in vrhovnega sodišča) ter komisije za dovolitev pritožbe so na voljo na povezavi: http://www.domstol.dk.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Se na Danskem ne uporablja.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Izvirna jezikovna različica te strani danščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Poglavje VII Uredbe o sodelovanju med osrednjimi organi se na podlagi določb Sporazuma z dne 12. junija 2009 med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ne uporablja za Dansko.

V skladu s Konvencijo Združenih narodov z dne 20. junija 1956 o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini (Konvencija ZN) je bil nacionalni pritožbeni odbor za socialne zadeve določen kot osrednji organ, pristojen za mednarodne zadeve glede obveznosti preživljanja.

Pritožbeni odbor za socialne zadeve je pooblastil enoto carinske in davčne uprave (SKAT), pristojno za regijo južna Danska, da deluje kot mediator v zvezi z vsemi zahtevki za priznanje in izvršbo (izterjavo) preživnine v tujini, v skladu s Konvencijo ZN.

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Se na Danskem ne uporablja.

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Izvirna jezikovna različica te strani danščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Organ, pristojen za izterjavo dolgov (v tem primeru enota SKAT, pristojna za regijo južna Danska), izterja dolg na podlagi odločbe, ki jo je treba izvršiti. Če dolg ni plačan, organ za izterjavo dolgov izvrši odločbo.

Če med izterjavo ali izvršbo stranka, od katere se zahteva plačilo, ugovarja zahtevku, organ za izterjavo dolgov predloži zadevo državni upravi, ki odloči o zadevi; to lahko pomeni zavrnitev ali odlog izterjave ali izvršbe.

Vendar lahko organ, pristojen za izterjavo dolgov, sprejme odločbo o obstoju in znesku dolga, če se vprašanje nanaša na ravnanje organa za izterjavo dolgov. Lahko tudi odloži izvršbo.

O pritožbah zoper odločbe državne uprave odloča pritožbeni odbor za socialne zadeve. V določenih okoliščinah lahko državna uprava prevzame izvršitev odločbe, zoper katero je bila vložena pritožba.

Pritožbe zoper odločbe, ki jih je organ za izterjavo dolgov sprejel glede izterjave dolgov itd., vključno z odločbami o obstoju in znesku dolgov, če se vprašanje nanaša na ravnanje organa za izterjavo dolgov, se lahko vložijo pri nacionalnem davčnem sodišču (Landsskatteretten).

Sodišče za izvršitev in obravnavo zahtevkov majhne vrednosti (fogedret) odloča o ugovorih glede izterjav, ki jih je opravil organ za izterjavo dolgov. Pritožbe zoper odločbe sodišča za izvršitev in obravnavo zahtevkov majhne vrednosti se lahko vložijo pri višjem sodišču. Če gospodarska vrednost dolga ne presega 20 000 DKK, se lahko pritožba zoper odločbo sodišča za izvršitev in obravnavo zahtevkov majhne vrednosti vloži le z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožbe. Pritožbe zoper odločbe, ki jih izda višje sodišče v pritožbenem postopku, se lahko vložijo pri vrhovnem sodišču z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožbe.

Odločbe pritožbenega odbora za socialne zadeve in nacionalnega davčnega sodišča so lahko v skladu s členom 63 ustave predmet sodne presoje. Zahtevek za revizijo take odločbe je treba vložiti pri okrožnem sodišču, pristojnem na območju stalnega prebivališča vložnika zahtevka, če ima ta stalno prebivališče na Danskem. Če nima stalnega prebivališča na Danskem, je treba zahtevek vložiti pri okrožnem sodišču v Københavnu. Pritožba zoper odločbo okrožnega sodišča se lahko vloži pri pristojnem višjem sodišču (landsret); pritožba zoper odločbo višjega sodišča se lahko vloži pri vrhovnem sodišču (Højesteretten), vendar le z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožbe (Procesbevillingsnævnet). Okrožno sodišče lahko na zahtevo stranke zadevo odstopi v odločanje višjemu sodišču, če gre za načelno vprašanje.


Kontaktni podatki

Ankestyrelsen (Pritožbeni odbor za socialne zadeve)

DK-7998 Statsservice

Danska

Telefon: +45 33411200

Telefaks: +45 33411400

E-naslov: ast@ast.dk

Statsforvaltningen (Državna uprava)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danska

E-naslov: post@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 72567000

Telefaks: +45 74628409

SKAT

Personrestancer Jylland (Posamezna zaostala plačila, Jutland)

International Inddrivelse (Mednarodna izterjava)

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Danska

E-naslov: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Telefon: +45 72221818

Telefaks: +45 72221919

Skatteankestyrelsen (Agencija za pritožbe na področju davkov)

c/o Landsskatteretten (Nacionalno davčno sodišče)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Danska

E-naslov: sanst@sanst.dk

Telefon: +45 33760909

Kontaktni podatki sodišč (okrožnih sodišč, višjih sodišč in vrhovnega sodišča) ter komisije za dovolitev pritožbe so na voljo na povezavi: http://www.domstol.dk.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Danska sprejema prevode listin iz členov 20, 28 in 40 v danščini, finščini, islandščini, norveščini in švedščini.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Se na Danskem ne uporablja.

Zadnja posodobitev: 31/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču