Obligaţiile de întreţinere

Danemarca

Conținut furnizat de
Danemarca

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini daneză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) trebuie depuse la oficiul național pentru servicii sociale descentralizate (Statsforvaltningen, „Administrația de stat”).

Detalii de contact:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 7256 7000

 

Căile de atac exercitate împotriva deciziilor luate de Administrația de stat pot fi depuse la Comitetul național de apel danez pentru afaceri sociale (Ankestyrelsen).

Detalii de contact:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Denmark

Telefon: +45 3341 1200

E-mail: ast@ast.dk

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini daneză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Deciziile luate de către Comitetul de apel pentru afaceri sociale pot fi reexaminate de instanțe în conformitate cu articolul 63 din Constituție. În cazul în care reclamantul are domiciliul în Danemarca, o cerere de reexaminare a unei decizii a Comitetului de apel pentru afaceri sociale trebuie înaintată tribunalului districtual (ret sau byret) din locul în care reclamantul își are domiciliul (hjemting). În cazul în care reclamantul nu are domiciliul în Danemarca, cauza trebuie înaintată Tribunalului districtual din Copenhaga (Københavns Byret). Căile de atac împotriva unei hotărâri a tribunalului districtual pot fi înaintate Înaltei Curți de Justiție responsabile (landsret); căile de atac împotriva unei hotărâri a Înaltei Curți de Justiție pot fi înaintate Curții Supreme (Højesteretten), doar cu acordul Comisiei de autorizare a căilor de atac (Procesbevillingsnævnet). La cererea uneia din părți, tribunalul districtual poate trimite cauza spre examinare Înaltei Curți de Justiție, în cazul în care o chestiune de principiu este în discuție.

Detaliile de contact ale instanțelor (tribunale districtuale, înalte curți și Curtea Supremă) și ale Comisiei de autorizare a căilor de atac sunt disponibile la adresa: http://www.domstol.dk.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Nu se aplică în Danemarca.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini daneză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Prevederile capitolului VII din regulament, privind cooperarea dintre autoritățile centrale, nu se aplică Danemarcei în temeiul dispozițiilor Acordului din 12 iunie 2009 dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

În conformitate cu Convenția Organizației Națiunilor Unite din 20 iunie 1956 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate (convenția ONU), Comitetul național de apel danez pentru afaceri sociale a fost desemnat ca autoritate centrală responsabilă pentru cazurile de întreținere internaționale.

Comitetul de apel pentru afaceri sociale a autorizat filiala administrației vamale și fiscale (SKAT) pentru Danemarca de Sud să acționeze ca mediator cu privire la orice cerere de recunoaștere și executare (recuperare) a pensiei de întreținere în străinătate, în conformitate cu convenția ONU.

Articolul 71 1. (e) – Instituții publice

Nu se aplică în Danemarca.

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini daneză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Autoritatea responsabilă pentru colectarea restanțelor care este, în acest caz, filiala SKAT pentru Danemarca de Sud, colectează creanța care rezultă în urma hotărârii care trebuie executată. În cazul în care creanța nu este plătită, aceeași autoritate responsabilă pentru colectarea restanțelor pune hotărârea în executare.

În cazul în care, în cursul colectării sau al executării, partea care trebuie să efectueze plata contestă creanța, autoritatea responsabilă pentru colectarea restanțelor înaintează cauza Administrației de stat, a cărei decizie poate conduce la respingerea sau suspendarea colectării sau a executării.

Cu toate acestea, autoritatea responsabilă pentru colectarea restanțelor poate lua o decizie cu privire la existența și la valoarea creanței, în cazul în care chestiunea în cauză se referă la gestionarea creanței de către această autoritate. De asemenea, autoritatea poate să suspende executarea.

Orice reclamații privind deciziile luate de Administrația de stat sunt tratate de Comitetul de apel pentru afaceri sociale. În anumite condiții, Administrația de stat poate relua punerea în aplicare a unei decizii cu privire la care a fost înaintată o plângere.

Plângerile cu privire la deciziile luate de autoritatea responsabilă pentru colectarea restanțelor privind recuperarea datoriilor etc., inclusiv deciziile privind existența și valoarea creanțelor, pot fi înaintate Tribunalului fiscal național (Landsskatteretten), în cazul în care chestiunea în cauză se referă la gestionarea creanței de către această autoritate.

Instanța responsabilă în materie de executare și de cereri cu valoare redusă (fogedret) se pronunță în cazul obiecțiilor privind sechestrul aplicat de autoritatea responsabilă pentru colectarea restanțelor. Căile de atac împotriva hotărârilor instanței responsabile în materie de executare și de cereri cu valoare redusă pot fi înaintate Înaltei Curți de Justiție. În cazul în care valoarea economică a creanței nu depășește 20 000 DKK, poate fi înaintată o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate de instanța responsabilă în materie de executare și de cereri cu valoare redusă numai cu acordul Comisiei de autorizare a căilor de atac. Cu acordul Comisiei de autorizare a căilor de atac, se pot înainta căi de atac în fața Curții Supreme împotriva hotărârilor pronunțate de Înalta Curte de Justiție în cauze de recurs.

Deciziile luate de către Comitetul de apel pentru afaceri sociale și de Tribunalul fiscal național pot fi reexaminate de instanțe în conformitate cu articolul 63 din Constituție. În cazul în care reclamantul are domiciliul în Danemarca, o cerere de reexaminare a unei astfel de decizii trebuie înaintată tribunalului districtual din locul în care reclamantul își are domiciliul. În cazul în care reclamantul nu are domiciliul în Danemarca, cauza trebuie înaintată Tribunalului districtual din Copenhaga. Căile de atac împotriva unei hotărâri a tribunalului districtual pot fi înaintate Înaltei Curți de Justiție responsabile (landsret); căile de atac împotriva unei hotărâri a Înaltei Curți de Justiție pot fi înaintate Curții Supreme (Højesteretten) doar cu acordul Comisiei de autorizare a căilor de atac (Procesbevillingsnævnet). La cererea uneia din părți, tribunalul districtual poate trimite cauza spre examinare Înaltei Curți de Justiție, în cazul în care o chestiune de principiu este în discuție.


Detalii de contact:

Ankestyrelsen (Comitetul de apel pentru afaceri sociale)

DK-7998 Statsservice

Denmark

Telefon: +45 3341 1200

Fax: +45 3341 1400

E-mail: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen (Administrația de stat)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 7256 7000

Fax: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland (restanțe individuale, Jutland)

International Inddrivelse (recuperări internaționale)

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Denmark

E-mail: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Telefon: +45 7222 1818

Fax: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen (Agenția de apel în materie fiscală)

c/o Landsskatteretten (Tribunalul fiscal național)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Denmark

E-mail: sanst@sanst.dk

Telefon: +45 3376 0909

Detaliile de contact ale instanțelor (tribunale districtuale, înalte curți și Curtea Supremă) și ale Comisiei de autorizare a căilor de atac sunt disponibile la adresa: http://www.domstol.dk.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Danemarca acceptă traducerile în limba daneză, finlandeză, islandeză, norvegiană și suedeză ale documentelor menționate la articolele 20, 28 și 40.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Nu se aplică în Danemarca.

Ultima actualizare: 31/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site