Dit land zit in een overgangsproces om de EU te verlaten.

Onderhoudsverplichtingen

Gibraltar

Inhoud aangereikt door
Gibraltar

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

De rechtbank die belast is met de afgifte van uitvoerbaarheidsverklaringen is:

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel.: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

De rechtbank die bevoegd is voor beroepen, is:

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel.: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

De procedure om een in een beroepsprocedure gegeven beslissing aan te vechten is als volgt:

een hoger beroep bij het Hooggerechtshof

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Artikel 19 is niet van toepassing in het Verenigd Koninkrijk omdat het Verenigd Koninkrijk niet is gebonden door het Haagse Protocol van 2007.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Minister for Justice,

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Tel.: + 350 2005 9267

Fax: + 350 2005 9271

E-mail: moj@gibraltar.gov.gi

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel.: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

De aanvaarde taal voor de vertaling van stukken als bedoeld in de artikelen 20, 28 en 40 is in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk het Engels.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De aanvaarde taal voor de communicatie met andere centrale autoriteiten is in alle rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk het Engels.

Laatste update: 12/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.