Uzturēšanas saistības

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Tiesas, kas ir kompetentas izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 27. panta 1. punktu, ir Nikosijas, Limasolas, Larnakas/Famagustas un Pafosas ģimenes tiesas.

 • Nikosijas ģimenes tiesa (Oikogeneiakó Dikastírio)

Tālrunis: (+357) 22865601

Fakss: (+357) 22302068

 • Limasolas ģimenes tiesa

Tālrunis: (+357) 25806185

Fakss: (+357) 25305054

 • Larnakas/Famagustas ģimenes tiesa

Tālrunis: (+357) 24802754

Fakss: (+357) 24802800

 • Pafosas ģimenes tiesa

Tālrunis: (+357) 26802626

Fakss: (+357) 26306395

e-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tiesa, kas ir kompetenta izskatīt nolēmumu par šādiem pieteikumiem pārsūdzības saskaņā ar 32. panta 2. punktu, ir Apelācijas ģimenes tiesa (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Tā atrodas pie Augstākās tiesas, un tās kontaktinformācija ir šāda:

 • Kipras Augstākā tiesa
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia/Nikosija
  Cyprus/Kipra
  Tālrunis: (+357) 22865741
  Fakss: (+357) 22304500
  e-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Mūsu tiesību sistēmā nepastāv trīspakāpju tiesu sistēma, tas nozīmē, ka nav iespējams apstrīdēt apelācijas kārtībā pieņemtu nolēmumu.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Šajā pantā paredzēto pārskatīšanu par panākt, iesniedzot pieteikumu atcelt nolēmumu (aítisi paramerismoú tis apófasis) saskaņā ar Civilprocesa noteikumu (Thesmoí Politikís Dikonomías) 48. panta 9. noteikuma h) un n) punktu. Pieteikumu iesniedz tajā Ģimenes tiesā, kura izdevusi nolēmumu, kura atcelšana tiek pieprasīta.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

 • Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija

Starptautiskās tiesiskās sadarbības nodaļa

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia/Nikosija

Cyprus/Kipra

Kontaktinformācija:

 • Konstantina Sophocleous kundze

Pārvaldes ierēdnis

Starptautiskās tiesiskās sadarbības nodaļa

Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija

Tālrunis: (+357) 22805973

Fakss: (+357) 22518328

e-pasts: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Troodia Dionisiou kundze

Pārvaldes ierēdnis

Starptautiskās tiesiskās sadarbības nodaļa

Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija

Tālrunis: (+357) 22805932

Fakss: (+357) 22518328

e-pasts: tdionysiou@mjpo.gov.cy

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

 • Nikosijas ģimenes tiesa

Tālrunis: (+357) 22865601

Fakss: (+357) 22302068

 • Limasolas ģimenes tiesa

Tālrunis: (+357) 25806185

Fakss: (+357) 25305054

 • Larnakas/Famagustas ģimenes tiesa

Tālrunis: (+357) 24802754

Fakss: (+357) 24802800

 • Pafosas ģimenes tiesa

Tālrunis: (+357) 26802626

Fakss: (+357) 26306395

e-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Grieķu un angļu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Grieķu un angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 07/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.