Išlaikymo prievolės

Italija

Turinį pateikė
Italija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Italija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

27 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu ir 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus dėl sprendimų, priimtų išnagrinėjus tokius prašymus, kompetentingi nagrinėti apeliaciniai teismai (Corti di Appello).

Informacijos apie šiuos teismus galima rasti svetainėje www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – Corti di Appello).

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Reglamento 33 straipsnyje nurodytos užginčijimo priemonės yra įprastinės ir išimtinės tokių sprendimų skundimo procedūros: kasacinis skundas (ricorso per cassazione), bylos atnaujinimas tame pačiame teisme (revocazione) ir procesas pagal trečiojo asmens skundą (opposizione di terzo).

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Teismo sprendimo peržiūrą pagal 19 straipsnį kompetentingi atlikti teismai, kurie tą sprendimą priėmė; skundui taikomos tos pačios procesinės teisės nuostatos kaip ir priimant peržiūrimą sprendimą.

Informacijos apie šiuos teismus galima rasti čia.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Centrinė institucija yra Teisingumo ministerijos Nepilnamečių justicijos departamentas.

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel. +39 6 68188326; +39 6 68188331

Faksas +39 6 68188323

E. paštas acitalia0409.dgmc@giustizia.it

Patvirtintas e. paštas aci0409.dgmc@giustiziacert.it

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

21 straipsnyje minimus vykdymo įgaliojimus turinčios kompetentingos institucijos yra bendrosios kompetencijos teismai (pagal Italijos Civilinio proceso kodekso 9 straipsnio antrą dalį).

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

20, 28 ir 40 straipsniuose nurodyti dokumentai turi būti pateikiami išversti į italų kalbą.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Ryšius su kitomis centrinėmis institucijomis pagal 59 straipsnį centrinė institucija palaiko italų kalba.

Paskutinis naujinimas: 03/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma