Išlaikymo prievolės

Danija

Turinį pateikė
Danija

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (danų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Valstybinei socialinių reikalų administracijai (Statsforvaltningen) pateikiamas 27 straipsnio 1 dalyje nurodytas prašymas paskelbti teismo sprendimą vykdytinu.

Kontaktinė informacija:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark (Danija).

E. paštas: post@statsforvaltningen.dk

Tel.: +45 7256 7000

 

Valstybinės socialinių reikalų administracijos sprendimą galima apskųsti Socialinio draudimo apeliacinei tarybai (Ankestyrelsen).

Kontaktinė informacija:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Danmark (Danija)

Tel. +45 3341 1200

E. paštas: ast@ast.dk

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (danų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Pagal Konstitucijos 63 straipsnį Socialinio draudimo apeliacinės tarybos priimti sprendimai gali būti peržiūrimi teisme. Su reikalavimu peržiūrėti Socialinio draudimo apeliacinės tarybos priimtą sprendimą ieškovas gali kreiptis į teismą pagal savo nuolatinę gyvenamąją vietą, jeigu ji yra Danijoje. Jei ieškovo nuolatinė gyvenamoji vieta ne Danijoje, ieškinys pateikiamas Kopenhagos apygardos teismui (Københavns Byret). Kopenhagos apygardos teismo sprendimus galima apskųsti aukštesniajam teismui (landsret), o šio teismo sprendimus – Aukščiausiajam Teismui (Højesteret), prieš tai gavus Apeliacinių skundų vertinimo komisijos (Procesbevillingsnævnet) leidimą. Jei apeliacinis skundas susijęs su principiniu klausimu, bylos šalies prašymu Kopenhagos apygardos teismas gali perduoti bylą nagrinėti aukštesniajam teismui.

Teismų (apygardos teismų, aukštesniųjų teismų ir Aukščiausiojo Teismo) bei Apeliacinių skundų vertinimo komisijos kontaktinius duomenis galima rasti adresu http://www.domstol.dk.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Danijoje netaikytina.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (danų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Remiantis 2009 m. birželio 12 d. Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimu dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, reglamento VII skyrius dėl centrinių institucijų bendradarbiavimo Danijai netaikomas.

Pagal 1956 m. birželio 20 d. Jungtinių Tautų konvenciją dėl išlaikymo išieškojimo užsienyje (JT konvencija), centrine institucija, kompetentinga tarptautinių išlaikymo bylų atvejais, paskirta Socialinio draudimo apeliacinė taryba (Ankestyrelsen).

Socialinio draudimo apeliacinė taryba įgaliojo Danijos mokesčių ir muitų administracijos Pietų Danijos skyrių (SKAT Syddanmark) tarpininkauti nagrinėjant bet kokį prašymą pripažinti ar išieškoti išlaikymą (užtikrinti jo vykdymą) užsienyje pagal JT konvenciją.

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

Danijoje netaikytina.

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (danų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Institucija, kompetentinga išieškoti įsiskolinimus (SKAT Syddanmark), surenka vykdytinu teismo sprendimu reikalaujamas sumas. Jei jos nesumokamos, įsiskolinimų išieškojimo institucija užtikrina sprendimo vykdymą.

Jeigu išieškant įsiskolinimus ar vykdant sprendimą skolininku pripažinta bylos šalis šiuos reikalavimus užginčija, įsiskolinimų išieškojimo institucija perduoda bylą
valstybinei socialinių reikalų administracijai, kuri šiuo klausimu priima sprendimą, kuriuo, be kita ko, išieškojimas ar sprendimo vykdymas gali būti nutrauktas arba sustabdytas.

Tačiau jei nagrinėjamas atvejis susijęs su įsiskolinimų išieškojimo institucijos veiksmais, ši institucija gali priimti sprendimą dėl reikalavimų pagrįstumo ir apimties. Taip pat ji gali sustabdyti sprendimo vykdymą.

Visus ieškinius dėl valstybinės socialinių reikalų administracijos priimtų sprendimų nagrinėja Socialinio draudimo apeliacinė taryba (Ankestyrelsen). Tam tikrais atvejais valstybinė socialinių reikalų administracija gali iš naujo nagrinėti apskųstą sprendimą.

Jeigu nagrinėjamas atvejis susijęs su įsiskolinimų išieškojimo institucijos veiksmais, šios institucijos sprendimus dėl reikalaujamų sumų išieškojimo ir pan., įskaitant sprendimus dėl reikalavimų pagrįstumo ir apimties, galima apskųsti Nacionaliniam mokesčių bylų teismui (Landsskatteretten).

Sprendimų vykdymo ir smulkių ieškinių teismas (Fogedretten) priima sprendimus dėl įsiskolinimų išieškojimo institucijos įvykdyto arešto užginčijimo. Šio teismo sprendimus galima apskųsti aukštesniajam teismui (landsret). Jei reikalavimų dydis neviršija 20 000 DKK, sprendimų vykdymo ir smulkių ieškinių teismo sprendimą galima apskųsti tik gavus Apeliacinių skundų vertinimo komisijos (Procesbevillingsnævnet) leidimą. Aukštesniojo teismo sprendimus galima apskųsti Aukščiausiajam Teismui, taip pat gavus Apeliacinių skundų vertinimo komisijos leidimą.

Pagal Konstitucijos 63 straipsnį Socialinio draudimo apeliacinės tarybos ir aukštesniojo teismo priimti sprendimai gali būti peržiūrimi teisme. Su reikalavimu peržiūrėti šių institucijų priimtą sprendimą ieškovas gali kreiptis į teismą pagal savo nuolatinę gyvenamąją vietą, jeigu ji yra Danijoje. Jei ieškovo nuolatinė gyvenamoji vieta ne Danijoje, ieškinys pateikiamas Kopenhagos apygardos teismui (Københavns Byret). Kopenhagos apygardos teismo sprendimus galima apskųsti aukštesniajam teismui (landsret), o šio teismo sprendimus – Aukščiausiajam Teismui (Højesteret), prieš tai gavus Apeliacinių skundų vertinimo komisijos (Procesbevillingsnævnet) leidimą. Jei apeliacinis skundas susijęs su principiniu klausimu, bylos šalies prašymu Kopenhagos apygardos teismas gali perduoti bylą nagrinėti aukštesniajam teismui.


Kontaktiniai duomenys

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Danmark (Danija)

Tel.: +45 3341 1200

Faksas: +45 3341 1400

E. paštas: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark (Danija).

E. paštas: post@statsforvaltningen.dk

Tel.: +45 7256 7000

Faksas: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland (Privačių asmenų įsiskolinimas, Jutlandija)

International Inddrivelse (Tarptautinis išieškojimas)

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Danmark (Danija)

E. paštas: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Tel.: +45 7222 1818

Faksas: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen

c/o Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Danmark (Danija)

E. paštas: sanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

Teismų (apygardos teismų, aukštesniųjų teismų ir Aukščiausiojo Teismo) bei Apeliacinių skundų vertinimo komisijos kontaktinius duomenis galima rasti adresu http://www.domstol.dk.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

20, 28 ir 40 straipsniuose nurodytus dokumentus Danijoje galima pateikti išverstus į danų, suomių, islandų, norvegų ir švedų kalbas.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Danijoje netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 31/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.