Tartási kötelezettségek

Dánia

Tartalomszolgáltató:
Dánia

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata dán nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A 27. cikk (1) bekezdése szerinti végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmet a decentralizált szociális ellátások tárgyában illetékes államigazgatási hivatalhoz (Statsforvaltningen, a továbbiakban: Államigazgatási Hivatal) kell benyújtani.

Elérhetőség:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dánia

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 7256 7000

 

Az államigazgatási hivatal határozatai ellen a dán Nemzeti Szociális Jogorvoslati Testülethez (Ankestyrelsen) nyújtható be fellebbezés.

Elérhetőség:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Dánia

Telefon: +45 3341 1200

E-mail: ast@ast.dk

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata dán nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Az Alkotmány 63. cikke értelmében a bíróságok felülvizsgálhatják a Szociális Jogorvoslati Testület által hozott határozatokat. Amennyiben a panaszos Dániában rendelkezik lakóhellyel, a Szociális Jogorvoslati Testület határozatának felülvizsgálata iránti kérelmet a panaszos lakóhelye (hjemting) szerinti kerületi bíróságon (ret vagy byret) kell benyújtani. Ha a panaszos nem rendelkezik lakóhellyel Dániában, akkor a fellebbezést a koppenhágai kerületi bíróságon (Københavns Byret) kell benyújtani. A kerületi bíróság határozata ellen fellebbezés nyújtható be az illetékes felsőbb bírósághoz (landsret); az utóbbi bíróság határozataival szemben pedig a Legfelsőbb Bírósághoz (Højesteretten) lehet fellebbezni, amennyiben a Fellebbezéseket Engedélyező Testület (Procesbevillingsnævnet) ehhez hozzájárul. Amikor megkapja az adott féltől érkező keresetet, a kerületi bíróság a felsőbb bíróság elé utalja az ügyet kivizsgálás céljából, amennyiben elvi kérdést kell elbírálni.

A bíróságok (a kerületi bíróságok, a felsőbb bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság), valamint a Fellebbezéseket Engedélyező Testület elérhetőségei megtalálhatók az alábbi internetcímen: http://www.domstol.dk.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Dániában nem alkalmazandó.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata dán nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A rendeletnek a központi hatóságok közötti együttműködésről szóló VII. fejezete Dániában nem alkalmazandó az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2009. június 12-i megállapodás rendelkezései értelmében.

Az Egyesült Nemzeteknek a tartásdíjak külföldön történő behajtásáról szóló, 1956. június 20-i egyezménye (a továbbiakban: az ENSZ egyezmény) értelmében a Nemzeti Szociális Jogorvoslati Testületet jelölték ki a nemzetközi tartási ügyekben illetékes központi hatóságnak.

A Nemzeti Szociális Jogorvoslati Testület felhatalmazta az Adó- és Vámügyi Hivatal (SKAT) dél-dániai irodáját, hogy – az ENSZ egyezménynek megfelelően – járjon el közvetítőként a tartási követelések külföldi elismerése és érvényesítése (beszedése) iránti kérelmek ügyében.

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Dániában nem alkalmazandó.

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata dán nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A hátralékok beszedésért felelős hatóság (amely ez esetben a SKAT dél-dániai irodája) szedi be a végrehajtandó határozatokon alapuló követeléseket. Ha nem egyenlítik ki az adott követelést, ugyanaz a hátralékok beszedéséért felelős hatóság végrehajtja a határozatot.

Ha a beszedés vagy végrehajtás során a fizetésre kötelezett fél vitatja a követelést, a hátralékok beszedéséért felelős hatóság az Államigazgatási Hivatal elé terjeszti az ügyet, amelynek határozata a beszedés vagy végrehajtás elutasítását vagy felfüggesztését is eredményezheti.

Ugyanakkor a hátralékok beszedéséért felelős hatóság döntést hozhat a követelés fennállásáról és terjedelméről, amennyiben a vitatott kérdés a követelésnek a hátralékok beszedéséért felelős hatóság általi kezelését érinti. A hatóság fel is függesztheti a végrehajtást.

Az Államigazgatási Hivatal határozataival szembeni panaszokat a Szociális Jogorvoslati Testület bírálja el. Bizonyos esetekben az Államigazgatási Hivatal folytathatja a panasz tárgyát képező határozat végrehajtását.

A hátralékok beszedéséért felelős hatóságnak az adósságok behajtásáról szóló és egyéb határozataival – a követelések fennállására és terjedelmére vonatkozó határozatokat is beleértve – szembeni panaszok a Nemzeti Adóügyi Bíróság (Landsskatteretten) elé terjeszthetők, amennyiben a vitatott kérdés a követelésnek a hátralékok beszedéséért felelős hatóság általi kezelését érinti.

A végrehajtás és a kis értékű követelések bírósága (fogedret) bírálja el a beszedéséért felelős hatóság által foganatosított zár alá vételekkel szembeni kifogásokat. A végrehajtás és a kis értékű követelések bírósága által hozott határozatokkal szemben a felsőbb bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani. Ha a követelés értéke nem haladja meg a 20 000 DKK-t, a végrehajtás és a kis értékű követelések bírósága által hozott határozattal szemben kizárólag a Fellebbezéseket Engedélyező Testület engedélyével nyújtható be fellebbezés. A felsőbb bíróság fellebbezési ügyekben hozott határozataival szemben – a Fellebbezéseket Engedélyező Testület engedélyével – a Legfelsőbb Bíróságra lehet fellebbezni.

Az Alkotmány 63. cikke értelmében a bíróságok kivizsgálhatják a Szociális Jogorvoslati Testület és a Nemzeti Adóügyi Bíróság által hozott határozatokat. Amennyiben a panaszos Dániában rendelkezik lakóhellyel, az ilyen határozat felülvizsgálata iránti kérelmet a panaszos lakóhelye szerinti kerületi bíróságon kell benyújtani. Ha a panaszos nem Dániában lakik, az ügyet a Koppenhágai Kerületi Bíróság elé kell terjesztenie. A kerületi bíróság határozata ellen fellebbezés nyújtható be az illetékes felsőbb bírósághoz (landsret); az utóbbi bíróság határozataival szemben pedig a Legfelsőbb Bírósághoz (Højesteretten) lehet fellebbezni, amennyiben a Fellebbezéseket Engedélyező Testület (Procesbevillingsnævnet) ehhez hozzájárul. Amikor megkapja az adott féltől érkező keresetet, a kerületi Bíróság a felsőbb bíróság elé utalja az ügyet kivizsgálás céljából, amennyiben elvi kérdést kell elbírálni.


Elérhetőség:

Ankestyrelsen (Szociális Jogorvoslati Testület)

DK-7998 Statsservice

Dánia

Telefon: +45 3341 1200

Fax: +45 3341 1400

E-mail: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen (Államigazgatási Hivatal)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dánia

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 7256 7000

Fax: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland (egyéni hátralékok, Jütland)

International Inddrivelse (nemzetközi behajtás)

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Dánia

E-mail: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Telefon: +45 7222 1818

Fax: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen (Adóügyi Fellebbviteli Hatóság)

c/o Landsskatteretten (Nemzeti Adóügyi Bíróság)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Dánia

E-mail: sanst@sanst.dk

Telefon: +45 3376 0909

A bíróságok (a kerületi bíróságok, a felsőbb bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság), valamint a Fellebbezéseket Engedélyező Testület elérhetőségei megtalálhatók az alábbi internetcímen: http://www.domstol.dk.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Dánia a 20., a 28. és a 40. cikkben említett dokumentumok dán, finn, izlandi, norvég és svéd fordítását fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Dániában nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 31/01/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit