Obveza uzdržavanja

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Sudovi nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. te za žalbene postupke protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2. mogu se pronaći ovdje:

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Žalbeni postupak pred žalbenim sudom ili Vrhovnim sudom. Žalbe se podnose sudu koji je donio presudu. Dopuštenje za podnošenje žalbe potrebno je pred žalbenim sudom i Vrhovnim sudom.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Ako se zahtjev za preispitivanje odnosi na odluku okružnog suda (tingsrätt) ili švedskog izvršnog tijela (Kronofogdemyndigheten), žalba se podnosi žalbenom sudu (hovrätt).

Zahtjev za preispitivanje mora biti u pisanom obliku. Podnositelj zahtjeva navodi na koju se odluku zahtjev odnosi. Mora navesti i razloge na kojima se temelji zahtjev te priložiti dokumente i ostale dokaze na koje se želi pozvati. Zahtjev se daje na uvid drugoj stranci.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Agencija za socijalno osiguranje (Försäkringskassan)

Opća pitanja i pitanja u vezi s političkim odlukama

Agencija za socijalno osiguranje (Försäkringskassan)

SE-103 51 Stockholm

Telefon: +46 (0) 8 786 90 00

Telefaks: +46 (0) 8 411 27 89

Adresa e-pošte: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Zahtjevi za pomoć u posebnim slučajevima

Agencija za socijalno osiguranje (Försäkringskassan)

Box 1164

SE-621 22 Visby

Telefon: +46 (0) 771 17 90 00

Telefaks: +46 (0) 10 11 20 411

Adresa e-pošte: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: Box 773, SE-801 29 Gävle

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefaks: +46 10 573 15 20

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Telefon: +46 771 73 73 00#.

Telefaks: +46 10 573 28 70

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Telefon: +46 771 73 73 00#

Telefaks: +46 10 575 69 45

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: SE-106 65 Stockholm

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefaks: +46 010 578 31 01

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: SE-901 73 Umeå

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefaks: +46 10 578 42 50

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Švedski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Švedski.

Posljednji put ažurirano: 12/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici