Obveza uzdržavanja

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Zahtjeve za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe te žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe razmatra Litavski žalbeni sud (Lietuvos apeliacinis teismas).

Litavski žalbeni sud

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 3479

Faks: (8 5) 266 3060
E-pošta: apeliacinis@apeliacinis.lt

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Na odluku koju je, u žalbenom postupku protiv odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti, donio Litavski žalbeni sud može se podnijeti kasacijska žalba Vrhovnom sudu Litve. O takvim se žalbama odlučuje u skladu s pravilima kojima se uređuje postupanje kasacijskog suda, kako je utvrđeno litavskim Zakonikom o građanskom postupku, osim ako je drukčije utvrđeno u Uredbi ili litavskom zakonu o provedbi zakonodavstva Europske unije i međunarodnog zakonodavstva kojim se uređuju građanski postupci. Prihvaćene kasacijske žalbe uvrštavaju se prema redoslijedu prioriteta na popis predmeta o kojima Vrhovni sud odlučuje u kasacijskom postupku. Vrhovni sud određuje rok za podnošenje odgovora na žalbu, koji ne može biti dulji od 14 dana. U svojoj obavijesti o registraciji žalbe na popisu predmeta o kojima Vrhovni sud odlučuje u kasacijskom postupku (članak 350. stavak 7. Zakonika o građanskom postupku), Vrhovni sud obavješćuje stranke i druge osobe uključene u predmet o roku određenom za podnošenje odgovora na žalbu.

Do isteka roka koji je odredio Vrhovni sud stranke moraju podnijeti pisani odgovor na žalbu, dok druge osobe uključene u predmet to mogu, ali ne moraju nužno učiniti. Rok počinje teći od datuma na koji je žalba uvrštena na popis predmeta o kojima Vrhovni sud odlučuje u kasacijskom postupku.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Odluke o uzdržavanju preispituje sud koji ih je donio, u skladu s člankom 19. Uredbe. Nakon što prihvati zahtjev za preispitivanje odluke o obvezama uzdržavanja sud prosljeđuje primjerak tog zahtjeva i njegovih priloga tužitelju i obavješćuje ga o tome da mora podnijeti pisani odgovor na zahtjev u roku od 14 dana od datuma slanja zahtjeva. Zahtjev za preispitivanje odluke o obvezama uzdržavanja razmatra sud u pisanom postupku. Ako smatra da je potrebno, sud može provesti usmeni postupak kako bi odlučio o zahtjevu za preispitivanje odluke o uzdržavanju. Sud mora razmotriti zahtjev za preispitivanje odluke o obvezama uzdržavanja najkasnije 14 dana nakon isteka roka za podnošenje odgovora i mora donijeti odluku o daljnjem postupanju u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Vilniusu (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litva

Tel.: +370 700 00211, +370 700 00190

Faks: +370 700 35004

E-pošta: teisinepagalba@vgtp.lt

Internetske stranice: http://www.vgtpt.lrv.lt/

Ako se zahtjevi odnose na obveze uzdržavanja koje proizlaze iz odnosa roditelj-dijete za osobe mlađe od 21 godine, funkcije središnjeg tijela obavlja podružnica Odbora državnog zavoda za socijalno osiguranje u Mažeikiaiju.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litva

Tel.: +370 443 26659

Faks: +370 443 27341

E-pošta: mazeikiai@sodra.lt

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Ako se zahtjevi odnose na obveze uzdržavanja koje proizlaze iz odnosa roditelj-dijete za osobe mlađe od 21 godine, funkcije središnjeg tijela u skladu s člankom 51. Uredbe obavlja Uprava fonda za uzdržavanje djece pri Ministarstvu socijalne sigurnosti i rada.

Podaci za kontakt Uprave fonda za uzdržavanje djece pri Ministarstvu socijalne sigurnosti i rada:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Tel.: (8 5) 272 8081

Faks: (8 5) 265 3984
E-pošta: info@vif.lt

Ako okolnosti to zahtijevaju, pravna se pomoć koju osigurava država u pogledu zahtjeva navedenih u članku 56. Uredbe pruža u skladu s postupkom propisanim Zakonom o pravnoj pomoći koju osigurava država, osim ako je drukčije utvrđeno u litavskom zakonu o provedbi zakonodavstva Europske unije i međunarodnog zakonodavstva kojim se uređuju građanski postupci ili u Uredbi. Ako tijekom razmatranja zahtjeva navedenih u članku 56. Uredbe postane očito da je podnositelju zahtjeva potrebna pravna pomoć koju osigurava država, Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Vilniusu i Uprava fonda za uzdržavanje djece pri Ministarstvu socijalne sigurnosti i rada šalju zahtjev za pravnu pomoć koju osigurava država izravno tijelima nadležnima za organiziranje te pravne pomoći, odnosno litavskim službama za pravnu pomoć koju osigurava država.

Nazivi i podaci za kontakt litavskih službi za pravnu pomoć koju osigurava država

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država

Adresa

Telefon

Faks

E-pošta

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Vilniusu

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Kaunasu

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Klaipėdi

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Šiauliaiu

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Panevėžysu

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

O zahtjevima za odbijanje, u cijelosti ili djelomično, izvršenja odluke o uzdržavanju koju je donio sud podrijetla, kako je navedeno u članku 21. stavku 2. Uredbe, odlučuje Litavski žalbeni sud.

Litavski žalbeni sud
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 3479
Faks: (8 5) 266 3060
E-pošta: apeliacinis@apeliacinis.lt

O zahtjevima za suspendiranje, u cijelosti ili djelomično, izvršenja odluke o uzdržavanju koju je donio sud podrijetla, kako je navedeno u članku 21. stavku 3. Uredbe, odlučuje okružni sud u mjestu gdje se traži izvršenje.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Litavski je jedini prihvaćeni jezik za prijevod dokumenata iz članka 20. Uredbe, dok su za prijevod dokumenata iz članaka 28. i 40. prihvaćeni jezici litavski i engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Litavsko središnje tijelo prihvaća litavski i engleski jezik za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima, kako je navedeno u članku 59. Uredbe.

Posljednji put ažurirano: 08/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici