Obveza uzdržavanja

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Italija

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Žalbeni su sudovi nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. i za žalbe na odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2.

Kontaktni podaci tih tijela dostupni su na internetskim stranicama http://www.giustizia.it/ (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupci pravne zaštite iz članka 33. redovni su i izvanredni postupci pravne zaštite (žalba u kasacijskom postupku, ukidanje presude (revocazione), prigovor treće osobe (opposizione di terzo)).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Tijelo nadležno za preispitivanje odluke u smislu članka 19. Uredbe tijelo je koje je donijelo odluku. Zahtjev se podnosi u skladu s pravilima postupka za donošenje odluke u postupku preispitivanja.

Kontaktni podaci tih tijela dostupni su ovdje.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje je tijelo Ministarstvo pravosuđa – Odjel za maloljetničko pravosuđe:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Rim

Telefon: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Telefaks: +39 6 68188323

E-pošta: acitalia0409.dgmc@giustizia.it

Certificirana elektronička pošta: aci0409.dgmc@giustiziacert.it

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Tijela nadležna za izvršenje za potrebe članka 21. redovni su sudovi (članak 9. drugi stavak talijanskog Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Za prijevod isprava iz članaka 20., 28. i 40. prihvaćeni je jezik talijanski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Središnje tijelo prihvaća talijanski jezik za komunikaciju s drugim središnjim tijelima iz članka 59.

Posljednji put ažurirano: 03/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici