Obveza uzdržavanja

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Mađarska

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Okružni sud koji se nalazi na području sjedišta regionalnog suda, a u Budimpešti Središnji okružni sud u Budimu. O žalbama odlučuju regionalni sudovi ili, u Budimpešti, Regionalni sud glavnog grada Budimpešte.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Zahtjev za preispitivanje podnosi se Vrhovnom sudu (Curia) putem suda koji je donio prvostupanjsku odluku.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja na temelju članka 19. pokreće se pred okružnim sudom koji je donio prvostupanjsku odluku u skladu s pravilima o ponavljanju postupka (Zakon III. iz 1952. u vezi sa Zakonom o parničnom postupku, poglavlje XIII., članci 260. – 269.).

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Ministarstvo pravosuđa Mađarske
1054 Budimpešta,
Kossuth tér 2-4,
Telefon: (36) 1 795 4846,
Telefaks: (36) 1 795 0463,
Adresa e-pošte: nmfo@im.gov.hu

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

U postupcima u skladu s člankom 21. stavkom 2. okružni sud koji se nalazi na području sjedišta regionalnog suda ili, u Budimpešti, Središnji okružni sud u Budimu. U postupcima u skladu s člankom 21. stavkom 3. okružni sud u čijoj je nadležnosti sudski izvršitelj koji djeluje u postupku izvršenja.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Mađarski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

(a) Obrasci za podnesak: mađarski.

(b) Obrasci za zahtjev: mađarski, engleski ili njemački.

(c) Druge komunikacije: osim mađarskog, središnje tijelo prihvaća engleski i njemački, na zahtjev.

Posljednji put ažurirano: 25/09/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici