Obveza uzdržavanja

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

U Estoniji su okružni sudovi nadležni za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. (članak 121. Zakona o parničnom postupku).

Okružni su sudovi nadležni za odlučivanje o žalbama na odluke o proglašenju izvršivosti u skladu s člankom 32. stavkom 2.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U Estoniji se odluke mogu osporavati u skladu s člankom 33. podnošenjem žalbe Vrhovnom sudu (članci 625. i 695. – 701. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U Estoniji se postupak povodom zahtjeva za preispitivanje iz članka 19. vodi u skladu s odredbama o rješavanju zahtjeva, ako nije drukčije utvrđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja. Okružni sudovi nadležni su za odlučivanje o zahtjevima za preispitivanje.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

U Republici Estoniji središnje je tijelo u skladu s člankom 49. stavkom 3.:

Ministarstvo pravosuđa

Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Adresa e-pošte: central.authority@just.ee

Telefon: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

U Estoniji su okružni sudovi nadležni za odlučivanje o zahtjevima za odbijanje ili suspenziju izvršenja u skladu s člankom 21.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

U skladu s člancima 20., 28. i 40., osim dokumenata na estonskom, prihvaćaju se prijevodi na engleski jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

U skladu s člankom 59. u Estoniji se za komunikaciju s drugim središnjim tijelima prihvaća estonski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 31/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.